Všeobecné podmínky a pravidla soutěže

Vyhlašovatelem soutěže MISS CZECH REPUBLIC je Spolek MISS CZECH REPUBLIC-Krásné tváře pomáhají, z.s. a pořadatelem soutěže MISS CZECH REPUBLIC  je Miss Factory s.r.o., se sídlem Platnéřská 88/9, Praha 1, Staré Město, PSČ 110 00, IČ: 03740862, spisová značka: C 237178 vedená u Městského soudu v Praze. Veřejná sbírka na podporu neonatologie v ČR je pod záštitou Spolku MISS CZECH REPUBLIC- Krásné tváře pomáhají, z.s.

Soutěž probíhá ve třech soutěžních kolech – casting, semifinále, finále. Do semifinále a finále postupují soutěžící na základě výběru poroty.

 

1. Podmínky účasti v soutěži

a) Soutěže se mohou zúčastnit dívky ve věku 17 až 25 let. Účast je akceptována i u dívek, které do dne konání finále soutěže dosáhnou věku 17 let nebo nepřesáhnou věk 25 let v den konání castingu.
b) Soutěže se mohou zúčastnit dívky s českým občanstvím. Soutěž je otevřena i pro dívky jiných občanství, podmínkou je však již udělený trvalý pobyt na území České republiky v době přihlášení do soutěže.
c) Soutěžící nejsou omezeny požadavky na minimální výšku či míry.
d) Soutěže se mohou zúčastnit i dívky, které se již soutěže v minulosti zúčastnily, avšak ty, které nebyly na vítězných stupních.
e) Uvedení nepravdivých informací o věku, občanství, či trvalém pobytu jsou důvodem k okamžité diskvalifikaci v soutěži pro daný ročník i ročníky následující.
f) Soutěže se mohou účastnit i dívky s fyzickým či jiným druhem handicapu.
g) Soutěže se mohou zúčastnit dívky svobodné a bezdětné.

h) Soutěže se může účastnit  ne jen dívka, která je cissexuální, ale také ta, která je transgender, či transsexuální.  Všechny dívky se mohou identifikovat jako heterosexuální, homosexuální, bisexuální nebo asexuální.

Cissexuál = genderová identita odpovídá pohlaví, které jí bylo přiděleno při narození. 

Transgender = genderová identita není v souladu s pohlavím, které jim bylo přiděleno při narození. 

Transexuál = Osoba podstoupila změnu pohlaví.

i) Soutěže se mohou účastnit i dívky, které mají tetování. Tetování musí být možné zakrýt speciálním make upem a porota si vyhrazuje právo dívku nepropustit z castingu, či ze semifinále do finále kvůli vulgárním, nacistickým druhům obrázků a názvů v podobě tetování, či pokud je tetování velmi rozsáhlé. 

2. Porota

a) Složení poroty je plně na rozhodnutí organizátorů soutěže.
b) Rozhodnutí poroty je neměnné a nelze se proti němu odvolat.
c) Určení počtu postupujících dívek z casting do semifinále je plně v kompetenci členů poroty.
d) Všichni členové poroty mají stejné hlasovací právo.
e) V semifinále vybírá porota deset postupujících finalistek a dvě náhradnice.
f) Členem poroty nesmí být nikdo v přímém či blízkém vztahu se soutěžícími.

3. Castingy

a) Prvním kolem soutěže MISS CZECH REPUBLIC je casting.
b) Pro účast na castingu musí být dívky registrované. Registrace je možná on-line formulářem na webové prezentaci soutěže nebo v místě daného castingu hodinu před jeho začátkem.
c) Všechny soutěžící, registrované i neregistrované, musí být přítomny v místě konání castingu nejpozději 60 minut před jeho začátkem.
d) Při příchodu na casting obdrží soutěžící instrukce a pořadové číslo pro casting. Castingové číslo musí každá soutěžící ihned po ukončení castingu vrátit zpět zástupci soutěže. V případě ztráty čísla bude soutěž požadovat náhradu ve výši 100 Kč.
e) Casting se skládá ze dvou kol. První kolo: soutěžící oblečená dle vlastního výběru (šaty, jeansy apod.) vlastní představení soutěžící. Druhé kolo: rozhovor v koktejlových šatech s porotou.
f) Pro účastnice castingu soutěž nezajišťuje líčení, styling, vlasový styling apod.
g) Na casting musí mít soutěžící s sebou povinně občanský průkaz, boty na podpatku, koktejlové šaty a tmavé jeansy.
h) Soutěžící se mohou zúčastnit libovolného počtu castingu. Netýká se soutěžících, které již postoupily do semifinále.

4. Semifinále

a) Druhým kolem soutěže MISS CZECH REPUBLIC je celostátní semifinále.
b) O termínu a místě konání semifinále budou soutěžící, které postoupily do semifinále, informovány formou emailu. Informace budou uveřejněny také na webové prezentaci soutěže.
c) Všechny semifinalistky jsou povinny podepsat čestné prohlášení o splnění podmínek soutěže popsaných v článku 1 nejpozději v den konání semifinále.
d) Všechny semifinalistky jsou povinny dostavit se včas na místo konání semifinále v době určené organizátorem soutěže. Pozdní příchod či příchod ve stavu neumožňujícím účast na semifinále jsou okamžitým důvodem k diskvalifikaci.
e) Pro semifinalistky zajišťuje soutěž líčení a vlasový styling.
f) Ze semifinále postupuje do finále soutěže celkem deset soutěžících a jsou určeny dvě náhradnice.
g) Postupující finalistky jsou vyhlášeny porotou v závěru semifinále.

5. Finále

a) Posledním kolem soutěže MISS CZECH REPUBLIC je finále.
b) Pro finalistky zajišťuje soutěž líčení, vlasový styling a styling.
c) Podmínky a povinnosti pro finalistky jsou určeny zvláštní smlouvou mezi soutěží a finalistkou.
d) V rámci finále volí porota tyto tituly: MISS CZECH REPUBLIC, tedy MISS WORLD CZECH REPUBLIC. Dále 4 rovnocené vítězky, které jsou vybrané na základě svých charakteristik na jednotlivé Grand Slamové světové soutěže. MISS SUPRANATIONAL CZECH REPUBLIC,   MISS INTERNATIONAL CZECH REPUBLIC,   MISS GRAND CZECH REPUBLIC a MISS  INTERCONTINENTAL CZECH REPUBLIC. Poslední zmiňovaný titul vzejde z hlasování veřejnosti na sociálních sítích.
e) Vítězky získávají kromě práva užívání titulu vítězky nepeněžité dary.

6. Všeobecná ustanovení

a) Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel soutěže na dobu nezbytně nutnou.
b) Soutěžící vyjadřují souhlas s uvedením svého jména a vizuálního vyobrazení v rámci zveřejňování výsledků castingů, semifinále a finále.
c) Registrací do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s všeobecnými podmínkami a pravidly soutěže MISS CZECH REPUBLIC.
d) Organizátor si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné rozhodnutí.
e) Veškeré obrazové a zvukové záznamy ze soutěže pořízené dodavateli soutěže jsou majetkem organizátora.

Všichni partneři

#missczechrepublic