Všeobecné podmínky a pravidla Model Camp

Vyhlašovatelem Model Campu je Miss Factory s.r.o. a pořadatelem Model Campu je Mgr. Taťána Makarenko, se sídlem Nad Rokoskou 2361/2a, Libeň, 182 00 Praha 8, IČ: 88747760, DIČ: CZ8960014294, Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 8. 

1. Podmínky účasti v Model Campu

a) Model Campu se mohou zúčastnit dívky ve věku do 30 let, vždy dle úrovně školení vypsán věk. 
b) Model Campu se mohou zúčastnit dívky všech národností bez výjimek, musí však ovládat český jazyk.
c) Účastnice nejsou omezeny požadavky na minimální výšku či míry. Mohou být i vdané, rozvedené, či mít děti. 
d) Model Campu se mohou zúčastnit i dívky, které se již Model Campu v minulosti zúčastnily.
e) Model Camp není určen osobám s těžkým fyzickým či jiným druhem handicapu, který by omezoval účast v Campu. Pořadatelé posuzují individuálně na základě e-mailové žádosti o absolvování kurzu, zda je dívka způsobilá kurz absolvovat, či ne.

2. Školitelé

a) Složení školitelů je plně na rozhodnutí organizátorů Model Campu.
b) Všichni školitelé Model Campu jsou profesionálové ve svém oboru.
c) Školitel má právo vybrat si individuálně dívky na kontinuální spolupráci i po skončení Model Campu. 

3. Přihlášky

a) Pro účast Model Campu musí být dívky registrované. Registrace probíhá vyplněním formuláře ( Přihlášky ) na webové prezentaci Model Campu www.modelcamp.cz, zaplacením na účet FIO banky 2300945187/2010 finanční částku požadovanou za Model Camp. Vyplněnou Přihlášku, společně s potvrzením o platbě zaslat na e-mailovou adresu makarenko.tatana@gmail.com

b) V případě neúčasti dívky se peníze za Model Camp nevrací z důvodu výdajů předem pro pořadatele Model Campu.

4. Model Camp

a) Na Model Camp se musí účastnice dostavit se všemi potřebnými věcmi, které budou zaslány na e-mail po kompletní Registraci do Model Campu.

b) Na Model Campu dostane účastnice šanon se všemi informacemi a kompletním souhrnu všech školeních, které si odnese domů. Dále dostane účastnice tričko s logem Model Camp. 

c) Po celou dobu Campu bude zajištěno jídlo min. 3 krát denně a ubytování 1 noc pro všechny účastnice. Místo konání Model Campu a ubytování je vždy uvedeno na Přihlášce. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit místo konání Model Campu, avšak min. 1 týden před začátkem obeznámit e-mailem účastnice Model Campu o změně. 

d) Veškeré obrazové a zvukové záznamy z Model Campu pořízené dodavateli Campu jsou majetkem organizátora a účinkující podepsala svolení o užívání všech materiálů, pouze pro účely Model Campu. 

e) Pro účastnice Model Campu organizátor zajišťuje líčení, styling, vlasový styling apod. pro účely vytvoření profesionálních fotografií, které účastnice dostane v elektronické podobě v rámci Model Campu. 

f) V době volna, tedy po skončení denního školení pořadatel nezodpovídá za účinkující Model Campu. 

g) Organizátor dále dle svého rozhodnutí účastnicím Campu nabízí další výhody a nabídky práce, vše dívky zjistí na Přihlášce na danný Camp, či na místě konání Campu. 

6. Všeobecná ustanovení

a) Adeptka na Model Camp souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to pro účel Model Campu na dobu nezbytně nutnou.
b) Adeptky vyjadřují souhlas s uvedením svého jména a vizuálního vyobrazení v rámci zveřejňování proběhlých Model Campů na webu, sociálních sítích, případně v médiích.
c) Registrací do Model Campu vyjadřuje adeptka souhlas s všeobecnými podmínkami a pravidly Model Campu.
d) Organizátor si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z tohoto Model Campu učinit konečné rozhodnutí.

Všichni partneři

#missczechrepublic